Ik kwam tot mezelf na een Karateslag van mijn werkgever. Eigenlijk was dit wat nodig was om mij met mijn twee voeten terug op de grond te zetten en mij een andere weg te doen inslaan. Dank je ex-werkgever....

Wat je doet en wat/wie je omringt maakt uiteindelijk wie je wordt. Ik heb het geluk om verbonden te zijn met het taoïsme dat mij een diepere weg doet bewandelen tegen de conventionele gang van zaken in. Niet dat het altijd makkelijk is, maar het taoïsme geeft je een verbondenheid met een bewustzijn en met een soort geweten zodat je de dingen in een ander perspectief gaat zien. Het is een eer dit te mogen ondervinden. Ik ga verder op de weg en zal daarbij het goede niet voor mezelf houden maar dit ook naar anderen laten stromen. Ik kijk ernaar uit meer en meer de frisse vrolijkheid en lichtvoetigheid van het taoïsme te kunnen voelen. Ik ben iedereen dankbaar die mij in al mijn twijfel geholpen heeft om deze weg te gaan. Groetjes.

Hieronder een kleine karakterschets voor diegenen die me een beetje willen leren kennen. De laatste jaren merk ik dat ik me het beste kan uitdrukken in verhalen voor kinderen van 6 jaar. Op die manier kan ik het beste uitleggen wat er in me leeft of wat ik meemaak. Hieronder dus een poging, getiteld: de kraai en de mus vinden elkaar niet leuk.