Hieronder mijn verbeelding van een aspect van het lichaamsbeeld dat de taoïsten voorstaan. In de heel oude Chinese Geneeskunde is de exacte ligging of grootte van organen, spieren en dergelijke niet zo van belang. Men kijkt eerder naar de processen die zich afspelen in het lichaam en vooral naar de onderlinge samenhang tussen de dingen. Onmogelijk om daar hier in het kort correcte duiding over te geven. Ik heb hier met een humoristische noot een verbeelding gegeven van een aspect van de vijf bewegers in het lichaam. Je ziet hier de 'ministeries'. Kort gezegd zien de taoïsten een lichaam als een microkosmos. Een land met zelfs een bestuur. Hier zie je de verschillende ministeries die er zijn. Dit is dus mijn persoonlijke keizerrijk. 

The body Sensation

Deze pagina is de moeilijkste. Ik probeer op een heel eenvoudige manier enkele basisprincipes van de taoïstische trainingen duidelijk te maken aan de hand van een poppetje. Ik hoop er een humoristische noot in te kunnen brengen 

Hierbij een filmpje: Als je stijve benen hebt en een romp die naar voren helt omdat ze te zwaar is dan gebeurt er dit.....

Juist ja, je valt voorover! Dit is ook de reden dat zoveel oudere mensen met een rollator moeten lopen. Ze hebben steun nodig voor het gewicht van de zware romp. De oplossing van de taoïsten om meer stabiliteit te krijgen: Het hoofd en het hart tot rust brengen zodat de romp minder zwaar wordt. Je benen ontspannen en het gewicht door je benen naar de grond afvoeren. Ziezo...Ook al bewegen de  kinderen zo, toch is het als volwassene moeilijk dit opnieuw aan te leren,. Je hebt al een leraar nodig. . 

Graag wil ik een voorbeeld geven dat aantoont dat het niet persé nodig is om uit te gaan van anatomie om aan geneeskunde te kunnen doen. Het is weldegelijk mogelijk om te werken vanuit een alternatieve visie. De taoïsten werken dikwijls met de visie van de 5 bewegers. Dit zijn aspecten in het lichaam die ieder hun eigen ministerie hebben en ook hun wegen via dewelke ze werken door het lichaam. Ze zijn alle vijf steeds samen aanwezig en beïnvloeden elkaar op verschillende manieren. 

Tijdens de taoïstische massage vertelde ik dat ik zwarte vlekken had op mijn ogen. Zo van die vervelende zwarte vlekken die meebewegen in je gezichtsveld. Onaangenaam. De masseur stelde me wat vragen en ging verder met zijn massage. Ik probeerde verder te ontspannen maar wat ik niet wist is dat hij overging naar het activeren van een punt waar het element hout zijn afvoer heeft. Na een minuut vraagt hij: en nu heb je het nog die vlekken in je gezichtsveld? Ik doe mijn ogen open en ben totaal verbaasd. Ze waren helemaal weg! Na een minuut. Ik moet dus helemaal niet naar de oogarts. De ogen zijn immers de ambassadeur voor het aspect hout in het lichaam en dat ik een overactief houtaspect heb dat wisten we al. 

Ik heb deze vlekken chronisch in mijn ogen en dat al sinds mijn jeugd. Mij was vroeger verteld dat het eiwitten zijn die gaan klonteren en dat dit erger wordt bij vermoeidheid. Ik was dus van plan naar de oogarts te gaan om druppels te gaan halen. Maar dan neem ik de oorzaak niet weg, namelijk het aspect hout dat overactief is. Dat aspect hout heeft te maken met lever en milt en met de zelfverdediging van het lichaam en met woede. Het heeft ook te maken met de processen van wind in het lichaam. De processen die gasvormig zijn en zich snel door het lichaam bewegen. Het is dus zaak dat te harmoniseren. Ziezo, ik ben in ieder geval een tevreden patiënte en leerling.